Szkolenia

Kursy pedagogiczne

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Kursy informatyczne

Obsługa komputera (różne poziomy)

Obsługa komputera dla seniorów

Obsługa pakietu programów "Office"

Obsługa komputera w systemie "AutoCAD"

Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputerowej

Kursy z zakresu BHP

BHP okresowe (w zależności od stanowiska pracy)

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służb BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ochrona p/pożarowa

Kursy na licencję państwową

Pracownik ochrony osób i mienia I stopnia

Pracownik ochrony osób i mienia II stopnia

Kursy gastronomiczne

Barman-kelner

Kucharz

Kelner z dekoracją sal, stołów/aranżacją wnętrz

Mała gastronomia + minimum sanitarne

Usługi i rzemiosło

Kosmetyczny

Wizaż, stylizacja paznokci

Masaż leczniczy i sportowy

Florystyka - artystyczne układanie roślin

Bukieciarstwo z ozdobnym pakowaniem prezentów, wystrojem sklepów i obsługą kas fiskalnych

Opiekunka osób starszych i dzieci

Pokojówka hotelowa

Techniki decoupage

Krawiec - szwacz

Krój i szycie

Języki obce

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Przygotowanie do matury 

Jezyk niemiecki dla opiekunów osób starszych

Administracja, ekonomia, finanse, handel

ABC przedsiębiorczości

Pracownik administracyjno-biurowy

Sekretarsko-menedżerski

Specjalista finansowo-księgowy z obsługą programu komputerowego

Specjalista d/s kadr i płac z obsługą programów komputerowych ("Płatnik", "Symfonia")

Rachunkowość

Komputerowa obsługa hurtowni i magazynu

Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka jezdniowego

Nowoczesny sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej

Obsługa kas fiskalnych

Elektryczno-energetyczne

Uprawnienia SEP - eksploatacja, dozór i pomiary

Palacz kotłów C.O.

Urządzenia, instalacje i sieci cieplne - eksploatacja i dozór

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe - eksploatacja i dozór

Maszyny i urządzenia techniczne w przemyśle, uprawnienia UDT

Obsługa i konserwacja wózków jezdniowych

Obsługa i konserwacja suwnic, żurawików, wciągarek i innych urządzeń dźwignicowych

Obsługa i konserwacja dźwigów i podestów ruchomych

Obsługa pilarek i kos spalinowych

Drwal - trakowy

Spawanie elektryczne, gazowe i w osłonie CO2 (MAG)